Marrone, fotelja

Autor: Imaginarium

Rađena je namenski za ovaj enterijer gde je formom i bojom trebalo odgovoriti na želje naručioca i arhitekte.