Politika privatnosti

IMAGINARIUM CONCEPT DOO BEOGRAD Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama, sa sedištem na adresi u ulici Žorža Klemansoa 19, Beogradu, matični broj 21730548, PIB 112742899 (u daljem tekstu „IMAGINARIUM“), kao rukovalac, je posvećena zaštiti i poštovanju podataka o ličnosti. 

Svi pojmovi označeni sa velikim slovom, u ovom Obaveštenju, imaju značenje kako je definisano u Opštim uslovima prodaje i pružanja usluga IMAGINARIUM CONCEPT DOO BEOGRAD (u daljem tekstu „Opšti uslovi“).

Na osnovu člana 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu „Zakon“) IMAGINARIUM, ispunjavajući svoju zakonsku obavezu prema vama kao licu od koga se podaci prikupljaju, obaveštava vas o sledećem:

Podaci o ličnosti prikupljeni prilikom pružanja Usluga redizajna nameštaja, kupovine Proizvoda, neophodni su u svrhu ispunjenja ugovorne obaveze od strane IMAGINARIUM-a, a sve u skladu sa članom 12. stav 1 tačka 2 Zakona. Niste u obavezi da podelite vaše podatke o ličnosti sa IMAGINARIUM-om, ali molim vas imajte u vidu da IMAGINARIUM možda neće biti u mogućnosti da pruži Uslugu za koju ste zainteresovani.

Podaci o ličnosti koje IMAGINARIUM prikuplja su ime i prezime, adresa, datum rođenja, pol, adresa plaćanja, adresa isporuke, informacije neophodne za plaćanje proizvoda (broj računa), uključujući informacije o kreditnoj ili debitnoj kartici ukoliko su neophodne kako bi se izvršilo plaćanje, lične preferencije ili druge informacije koje se tiču plaćanja.

Na osnovu Zakona imate sledeća prava u vezi sa vašim podacima o ličnosti:

– pristupa podacima o ličnosti;
– njihovog ispravljanja ili brisanja;
– ograničenja obrade podataka o ličnosti;
– prenosa podataka, u meri gde je to u skladu sa propisima na snazi;
– protivljenja obradi podataka o ličnosti;
– povlačenja saglasnosti u bilo koje vreme bez uticaja na zakonitost obrade , po osnovu saglasnosti pre njenog povlačenja;

IMAGINARIUM neće vaše podatke o ličnosti iznositi i deliti sa trećim licima van teritorije Republike Srbije ili sa drugim međunarodnim organizacijama. IMAGINARIUM može jedino deliti podatke o ličnosti sa kuririskim i dostavnim službama isključivo u meri koja je neophodna za izvršenje ugovora i dostavu Proizvoda i/ili pružanje Usluga.

Vaši podaci o ličnosti će se čuvati od strane IMAGINARIUMA-a u vremenskom periodu koji je neophodan za pružanje Usluge i prodaju Proizvoda, ali u svakom slučaju ne duže od 6 meseci. U slučaju izjavljivanja reklamacija IMAGINARIUM-u, u skladu sa Opštim uslovima,  IMAGINARIUM će vaše lične podatke čuvati u roku od 2 godine od dana podnošenja reklamcije.

Da biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava možete se obratiti IMAGINARIUM-u na e-mail adresu: office@imaginariumconcept.rs ili pisanim putem na adresu-sedište IMAGINARIUM CONCEPT DOO BEOGRAD, ul. Žorža Klemensoa 19, 11000 Beograd.

Ukoliko smatrate da je obrada podataka izvršena u suprotnosti sa Zakonom i propisima, imate pravo da se obratite Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i da podnesete pritužbu u skladu sa članom 82 Zakona (zvanična internet adresa Poverenika: https://www.poverenik.rs/sr/).