Kilim 7

Autor: Imaginarium

Stari ćilim u funkciji stola ili taburea.

v 45, š90, d120cm