za Ninu

Autor: Imaginarium

Radjena po porudzbini…

Tako omiljena i udobna koktel foteljica

v70, š60, d70cm